Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

บริษัท Bixor จํากัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ในด้านเทคโนโลยีจำลองการผลิตในคอมพิวเตอร์ [COMPUTER AIDED ENGINEER
(CAE)] ทางบริษัทมีความชำนาญ ด้านการตรวจสอบคุณภาพแบบชิ้นงาน 3 มิดิ (CAD)
การวิเคราะห์กระบวนการผลิตในคอมพิวเตอร์ ที่ครอบคลุมการผลิตด้านสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมรถยนต์และงานฉีด พลาสติกอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์, อุปกรณ์ครัว
เรือนต่างๆ, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการให้บริการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี CAE ระดับสูง เพื่อให้ลูกค้าสามารถผลิตสินค้าที่มี คุณภาพ ตรงตามมาตราฐานความปลอดภัยในระดับสากล ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี บริษัทของเราได้มอบทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยี CAEในการลดต้นทุนการผลิต และ เพิ่มผลกำไรให้แก่ลูกค้ากว่า 1000 ราย